Zobacz również

Najnowsze orzecznictwo i opinie prawne

1 sie 2018, 00:00 Jednym z działań, które mogą być uznane za zmowę przetargową jest rezygnacja przez zwycięzcę przetargu z zawarcia umowy z zamawiającym, co dla zamawiającego oznacza konieczność zawarcia umowy z przedsiębiorcą oferującym wyższą cenę

Zmowa przetargowa jest jednym z najostrzejszych przejawów nieuczciwej konkurencji i o ile nie sposób wymagać od wykonawcy dowodów bezpośrednich na fakt zaistnienia zmowy to jednak dowody poszlakowe muszą być na tyle silne, by dawały podstawę tylko do tego jednego wniosku ...

Czytaj więcej
4 lip 2018, 00:00 Czy kwestię dotyczącą możliwości podziału zamówienia na części, ustawodawca pozostawił do wyłącznej dyspozycji zamawiającego?

Powodem nowelizacji ustawy Pzp, w zakresie ewentualnego podziału zamówienia na części był motyw 78 preambuły do dyrektywy klasycznej, zgodnie z którym instytucja zamawiająca powinna ...

Czytaj więcej

Informacje o wynikach kontroli

16 sie 2018, 00:00 Czy trudności w opisie innych kryteriów oceny ofert mogą stanowić usprawiedliwienie dla braku zastosowania innych, pozacenowych kryteriów oceny ofert?

Dotychczas w orzecznictwie wskazywano, że zawarte w ustawie - Prawo zamówień publicznych określenia, opisujące przedmiot zamówienia jako „powszechnie dostępny” oraz „o ustalonych standardach jakościowych” nie mają swojej legalnej definicji, dlatego też wyjaśnienie treści tych pojęć powinno nastąpić w oparciu o ich wykładnię językową ...

Czytaj więcej
23 lip 2018, 08:30 Wystarczy, że na rynku działają co najmniej dwa podmioty mogące wykonać zamówienie, aby możliwość zastosowania przedmiotowego trybu z przyczyn technicznych była wyłączona

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym nie składa się oferty, a zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

Czytaj więcej
4 lip 2018, 00:01 Czy wypowiedzenie umowy z nierzetelnym wykonawcą może stanowić podstawę do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki?

Wyjątkowość sytuacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp nie może kojarzyć się tylko z anomaliami pogodowymi czy siłami wyższymi. Wyjątkowość sytuacji jest związana z dużą rzadkością występowania zjawiska, szczególnością osobliwością ...

Czytaj więcej

Warto wiedzieć o tym, że …

17 sie 2018, 00:00 Czy wykonawca może wycofać ofertę i żądać fizycznego zwrotu egzemplarza oferty?

Ponieważ wycofanie oferty może nastąpić tylko przed terminem składania ofert, z chwilą złożenia zamawiającemu oświadczenia o jej wycofaniu, dla oceny skuteczności tego wycofania nie mają znaczenia okoliczności, które wystąpiły po otwarciu ofert ...

Czytaj więcej
16 sie 2018, 17:10 Zamawiający może uprawdopodobnić konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia oraz niemożność zachowania terminów określonych dla innych trybów udzielania

W ocenie Prezesa UZP za brak możliwości uznania opóźnień i rozwiązania umowy za wyjątkową oraz nieprzewidywalną sytuację wskazywał także fakt, że problemy z terminową realizacją inwestycji były znane zamawiającym już na początkowym etapie prowadzonych prac.

Czytaj więcej
16 sie 2018, 00:30 Oferowanie nierealnie długiego okresu gwarancji przez wykonawców w postępowaniach przetargowych, w których kryterium znaczącym jest okres gwarancji stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, a w odniesieniu do oferty z 99-letnim nosi cechy umowy o świadczenie niemożliwe

Gwarant ponosi, zatem w zasadzie nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie wady przedmiotu umowy, a uwolnienie się od jego odpowiedzialności jest skomplikowane i niełatwe, o ile w ogóle możliwe ...

Czytaj więcej
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję