Zobacz również

Najnowsze orzecznictwo i opinie prawne

24 wrz 2018, 00:00 Decyzja o zawiązaniu konsorcjum nie musi wynikać z braku możliwości samodzielnego wykonania zamówienia

Odwołujący podnosił, że na to, że celem porozumienia pomiędzy przystępującymi nie było rozłożenie ryzyka pomiędzy tymi dwoma podmiotami, wskazuje także ta okoliczność, że podmioty te w innych zbliżonych projektach infrastrukturalnych, nawet jeżeli składają ofertę w ramach konsorcjum, to nie występują razem, ale występują w konkurujących ze sobą konsorcjach ...

Czytaj więcej
24 wrz 2018, 00:00 Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy, a manipulowanie i zaniżanie cen jednostkowych jest sprzeczne z dobrymi obyczajami kupieckimi i narusza przeze wszystkim interes klienta jakim jest zamawiający

Odwołujący w wyjaśnieniach wykazał, że skalkulował ofertę w oparciu o założenie, że zyski z poszczególnych pozycji cen jednostkowych będą służyły pokryciu strat w innych pozycjach cen jednostkowych ...

Czytaj więcej
3 wrz 2018, 00:00 Czy art. 8 ust. 3 Pzp ma zastosowanie w w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki?

Przechodząc do art. 8 ust. 3 Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza, wobec gruntownej analizy treści i znaczenia tego przepisu w doktrynie prawa zamówień publicznych i orzecznictwie, wskazuje dla przypomnienia, że skorzystanie z ograniczenia zasady jawności postępowania w odniesieniu do informacji kwalifikowanych jako tajemnica przedsiębiorstwa, obwarowane jest dokonaniem zastrzeżenia ...

Czytaj więcej

Informacje o wynikach kontroli

3 paź 2018, 00:00 W przypadku przesłanki jedynego wykonawcy zamawiający musi wziąć pod uwagę nie tylko rynek polski, ale również rynek państw członkowskich GPA

Zamawiający musi wykazać, że tylko i wyłącznie dany wykonawca jest w stanie wykonać zamówienie.

Czytaj więcej
27 wrz 2018, 10:00 Wyjątkowość sytuacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp nie może kojarzyć się tylko z anomaliami pogodowymi czy siłami wyższymi

Nie wszystkie zamówienia, które powinny być udzielone w trybie pilnym, wymagają natychmiastowego wykonania. Ustawodawca nie zdefiniował, co prawda, jak należy rozumieć pojęcie natychmiastowego wykonania, dlatego pomocne w tej kwestii jest ...

Czytaj więcej
24 wrz 2018, 00:00 Czy każda zmiana w kryteriach oceny ofert musi pociągać za sobą zmianę terminu składania ofert?

W toku postępowania zamawiający dokonywał modyfikacji SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu i na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 1 Pzp dokonał zmian w zakresie kryteriów oceny ofert poprzez wskazanie, że kryteriami oceny ofert są: cena (waga 60%), okres gwarancji (waga 30%), termin płatności za wykonane roboty (waga 10%) ...

Czytaj więcej

Warto wiedzieć o tym, że …

15 paź 2018, 00:00 Wykonawca może zsumować środki finansowe na rachunku bankowym i zdolność kredytową

Przepisy Pzp oraz przepisy rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, nie rozróżniają - w zakresie warunku dotyczącego sytuacji finansowej wykonawcy - odrębnego sposobu dla oceny posiadanych faktycznie na rachunku bankowym przez wykonawcę środków finansowych i oceny zdolności kredytowej wykonawcy.

Czytaj więcej
3 paź 2018, 00:00 Wezwanie kierowane do wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 Pzp musi obejmować precyzyjne i jednoznaczne wskazanie, jakie elementy warunku udziału w postępowaniu nie zostały wykazane i dlaczego

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wezwanie kierowane do wykonawcy w tym trybie powinno obejmować precyzyjne i jednoznaczne wskazanie, jakie elementy warunku udziału w postępowaniu nie zostały wykazane i dlaczego ...

Czytaj więcej
2 paź 2018, 00:01 Czy zamawiający może drugi raz wezwać wykonawcę do złożenia tego samego dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu ?

Wadliwe zrealizowanie obowiązku wezwania do uzupełnienia nie może nieść negatywnych skutków dla wykonawcy.

Czytaj więcej
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję