Antykorupcja

21 lut 2017, 20:06 Zgłoś korupcję w zamówienich publicznych

Zobacz adresy centrali i delegatur CBA i innych instytucji wykonujących kontrolę zamówień publicznych

21 lut 2017, 20:00 Portal CBA - Antykorupcja

21 lut 2017, 19:58 Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019, zwany dalej Programem, stanowi główny element koordynujący krajową politykę antykorupcyjną. Został przygotowany z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych podczas realizacji w latach 2002–2009 rządowej Strategii Antykorupcyjnej oraz wniosków odnoszących się do przyczyn i skutków występowania korupcji w Polsce. (…).

21 lut 2017, 19:57 Publikacje dotyczące działań antykorupcyjnych zamieszczone na stronie internetowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Publikacje dotyczące działań antykorupcyjnych zamieszczone na stronie internetowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego.