Zgłoś korupcję w zamówienich publicznych

ZAWIADOM O KORUPCJI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH:


CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

Al. Ujazdowskie 9
00-583 Warszawa

email: bip@cba.gov.pl

tel. (22) 437 22 22
fax: (22) 437 22 97

Link do strony internetowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego:

www.cba.gov.pl >>>


Dane kontaktowe delegatur Centralnego Biura Antykorupcyjnego:

 • Białystok, ul. Antoniukowska 21, 15-740 Białystok, tel. (85) 876 30 00; (22) 437 30 00; fax: (22) 437 3090
 • Gdańsk, ul. Kartuska 385 b, 80-125 Gdańsk, tel. (58) 767 31 00; (22) 437 31 00; fax: (22) 437 3190
 • Bydgoszcz, Wydział Zamiejscowy Delegatury CBA w Gdańsku, ul. Siedlecka 10, 85-403, Bydgoszcz, tel.(52) 525 10 00; (22) 456 10 00; fax: (22) 456 10 90
 • Katowice, ul. 1 Maja 123, 40-235 Katowice, tel. (32) 788 32 00; (22) 437 32 00; fax: (22) 437 3290
 • Kraków, ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków, tel. (12) 342 33 00; (22) 437 33 00; fax: (22) 437 3390
 • Lublin, ul. Gliniana 7, 20-616 Lublin, tel. (81) 461 34 00; (22) 437 34 00; fax: (22) 437 3490
 • Łódź, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź, tel. (42) 239 35 00; (22) 437 35 00; fax: (22) 437 3590
 • Poznań, ul. Wichrowa 20, 60-449 Poznań, tel. (61) 668 36 00; (22) 437 36 00; fax: (22) 437 3690
 • Rzeszów, ul. Wspólna 1, 35-205 Rzeszów, tel. (17) 784 37 00; (22) 437 37 00; fax: (22) 437 3790
 • Szczecin, ul. Żołnierska 4d, 71-210 Szczecin, tel. (91) 831 38 00; (22) 437 38 00; fax: (22) 437 3890
 • Warszawa, ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa, tel. (22) 437 24 00; fax: (22) 437 2490
 • Wrocław, ul. Rodakowskiego 6, 51-637 Wrocław, tel. (71) 757 39 50; (22) 437 39 50; fax: (22) 437 3990


ZGŁOŚ KORUPCJĘ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH DO CBA:

Numer telefonu: 800 808 808


Linki do innych instytucji kontrolnych:


Urząd Zamówień Publicznych - Departament Kontroli Doraźnej >>>

Urząd Zamówień Publicznych - Departament Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków UE >>>

Najwyższa Izba Kontroli >>>

Kontrola skarbowa - urząd kontroli skarbowej >>>

ś