Zamówienia do 30 000 euro

16 lip 2018, 00:01 Czy jednostki sektora finansów publicznych przyznając środki finansowe na dofinansowanie projektu, mogą uzależnić ich przyznanie od zastosowania przy ich wydatkowaniu ustawy - Prawo zamówień publicznych (Pzp)?

W przypadku przyznania przez jednostki sektora finansów publicznych środków finansowych na dofinansowanie projektu,istnieje oczywiście możliwość stosowania procedur i instytucji, o których mowa w ustawie - Prawo zamówień publicznych.

16 lis 2017, 00:03 Do zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro nie wolno stosować ustawy - Prawo zamówień publicznych

Wybór sposobu przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, stanowi autonomiczną decyzję zamawiającego.