Kryteria oceny ofert

19 paź 2017, 00:01 W 2015 r. zastosowaliśmy kryteria ceny - 99% oraz terminu zapłaty - 1%? Spodziewamy się kontroli tego postępowania. Czy został naruszony art. 91 ust. 2a Pzp?

Opisana usługa ochrony osób i mienia i nie jest usługą powszechnie dostępną, gdyż nie służy bieżącemu użytkowi przeciętnego odbiorcy. Zainteresowani zakupem tego rodzaju usługi będą przede wszystkim ci, którzy mają potrzebę nabycia takiej usługi ochrony.