Zamawiający wymagał, aby cena za usługę była wyższa niż kwota zero. Wykonawca złożył ofertę z ceną co do dwóch pozycji rodzajów usług na poziomie 0,0001 zł. Czy to oznacza, że wykonawca w tych pozycjach zaoferował 0 zł?

Z matematycznego punktu widzenia wielkość ta jest wyższa od wartości „0” (zero). Należy jednak zauważyć, że 1 grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i nie jest możliwe wyliczenie ceny końcowej za usługę, jeśli podana wartość jest mniejsza od 1 grosza.

Wartości kwotowe ujęte jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku powodują, że dana wartość jest większa od zera, jednakże taka wartość w odniesieniu do nieistniejącej wielkości w polskim systemie monetarnym powoduje, że tak wyrażona cena usługi dla powszechnego obrotu gospodarczego jest wielkością zerową.

Nie można bowiem zobowiązać zamawiającego do zapłaty wykonawcy kwoty niższej niż jeden grosz.

Cena za wykonanie zamówienia przedstawiona w ofercie może być tylko wyrażona w setnych częściach złotego tj. do drugiego miejsca po przecinku, czyli nie mniej niż 1 grosz.

Skalkulowanie ceny na poziomie 0,0001 zł w pozycji kalkulacji ceny należy traktować jako brak ustalenia opłaty za daną usługę.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach