Czy w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja projektowa może nie zawierać specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych?

Czy w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja projektowa może nie zawierać specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych?

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wskazują sposób wykonania robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej.

Wymagania stawiane specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

Zamawiający nie może pominąć w opisie przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, także w przypaku przyjęcia wynagrodzenia ryczałtowego.

Jeśli zamówienie na roboty budowlane jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, zamawiający na podstawie art. § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), opis przedmiotu zamówiena na wykonanie robot budowlanych może natomiast nie obejmować przedmiaru robot budowlanych.

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej dopuszcza się żądanie złożenia przez wykonawców wycenionego przedmiaru robót budowlanych (tzw. kosztorysu ofertowego) w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego.

Przyjęcie wynagrodzenia ryczałtowego nie uniemożliwia również zamawiającemu badanie kosztorysów ofertowych (zob. wyroki: z dnia 16 listopada 2012 r., KIO 2392/12, KIO 2410/12, z dnia 12 grudnia 2012 r., KIO 2611/12, z dnia 30 stycznia 2013 r., KIO 67/13. 70/13, 72/13, z dnia 17 marca 2015 r., KIO 420/15, z dnia 21 lipca 2015 r., KIO 1455/15, z dnia 4 stycznia 2016 r., KIO 2702/15; KIO 2724/15).

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach

Orzecznictwo:  www.uzp.gov.pl

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję