Tryb WR - art. 67 ust. 2

11 paź 2017, 20:00 Czy udzielając zamówienia na roboty budowlane o wartości 214 000 euro w trybie zamówienia z wolnej ręki zamawiający jest obowiązany zawiadomić Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania ?

Celem przepisu art. 67 ust. 2 Pzp jest umożliwienie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych wykonania jego ustawowego obowiązku wynikającego z art. 154 pkt 11 Pzp, tj. czuwania nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień, w szczególności dokonania kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą.

czytaj więcej
ś