Umowa i kary umowne

31 lip 2017, 00:01 Czy zamieszczenie we wzorze umowy postanowień obciążających w większym stopniu karami umownymi wykonawcę niż zamawiającego narusza Pzp ?

Kara umowna ma skłonić wykonawcę do należytego wykonania zamówienia publicznego. Okoliczności związane z ryzykiem kontraktowym wykonawca powinien wziąć pod uwagę przy sporządzaniu oferty, gdyż na ich podstawie dokonuje on obliczenia ceny oferty. Tym bardziej, gdy kary umowne nie zostały zastrzeżone w wysokości rażąco wygórowanej w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia.

czytaj więcej
ś