Uzupełnianie, poprawianie, wyjaśnianie oświadczeń i dokumentów

11 paź 2017, 20:10 Czy dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składane w języku obcym może przetłumaczyć na język polski sam wykonawca ?

Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

czytaj więcej
ś