Kategorie

Czy wykonawca może wycofać ofertę i żądać fizycznego zwrotu egzemplarza oferty?

Ponieważ wycofanie oferty może nastąpić tylko przed terminem składania ofert, z chwilą złożenia zamawiającemu oświadczenia o jej wycofaniu, dla oceny skuteczności tego wycofania nie mają znaczenia okoliczności, które wystąpiły po otwarciu ofert ...

czytaj więcej 17 sie 2018, 00:00
Zamawiający może uprawdopodobnić konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia oraz niemożność zachowania terminów określonych dla innych trybów udzielania

W ocenie Prezesa UZP za brak możliwości uznania opóźnień i rozwiązania umowy za wyjątkową oraz nieprzewidywalną sytuację wskazywał także fakt, że problemy z terminową realizacją inwestycji były znane zamawiającym już na początkowym etapie prowadzonych prac.

czytaj więcej 16 sie 2018, 17:10
Oferowanie nierealnie długiego okresu gwarancji przez wykonawców w postępowaniach przetargowych, w których kryterium znaczącym jest okres gwarancji stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, a w odniesieniu do oferty z 99-letnim nosi cechy umowy o świadczenie niemożliwe

Gwarant ponosi, zatem w zasadzie nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie wady przedmiotu umowy, a uwolnienie się od jego odpowiedzialności jest skomplikowane i niełatwe, o ile w ogóle możliwe ...

czytaj więcej 16 sie 2018, 00:30
Czy trudności w opisie innych kryteriów oceny ofert mogą stanowić usprawiedliwienie dla braku zastosowania innych, pozacenowych kryteriów oceny ofert?

Dotychczas w orzecznictwie wskazywano, że zawarte w ustawie - Prawo zamówień publicznych określenia, opisujące przedmiot zamówienia jako „powszechnie dostępny” oraz „o ustalonych standardach jakościowych” nie mają swojej legalnej definicji, dlatego też wyjaśnienie treści tych pojęć powinno nastąpić w oparciu o ich wykładnię językową ...

czytaj więcej 16 sie 2018, 00:00
Krótki termin wykonania zamówienia może doprowadzić do złożenia wygórowanej cenowo oferty i naruszenia zasady racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych

Ustalenie krótkiego okresu realizacji zamówienia publicznego może spowodować, że tylko bardzo nieliczna grupa wykonawców, bądź tylko jeden z nich będzie skłonny złożyć ofertę

czytaj więcej 16 sie 2018, 00:00
Nie można całkowicie wykluczyć przypadku udzielenia zamówienia z wolnej ręki wykonawcy niebędącemu monopolistą, jeżeli ze względu na specyficzne okoliczności techniczne o obiektywnym charakterze, tylko on może wykonać konkretne zamówienie

Mimo że monopol danego wykonawcy jest najczęstszą przyczyną uzasadniającą udzielenie zamówienia z wolnej ręki, nie można całkowicie wykluczyć przypadków ...

czytaj więcej 16 sie 2018, 00:00
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję