Kryteria oceny ofert - inne kryteria

4 kwi 2017, 00:05 Kryterium terminu podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii powinno być zrozumiałe

Zamawiający określając kryteria nie zastosował partykuły „włącznie”, co jednoznacznie wskazuje, że wyznaczone progi czasowe nie były włączone do danego zakresu punktowego.