Odrzucenie oferty - art. 89 ust. 1 pkt 2

13 kwi 2018, 00:00 Zmiana podwykonawcy po złożeniu oferty

Ryzyko decyzji biznesowych winno być ponoszone przez wykonawcę.

20 lut 2017, 10:28 W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego nie złożenie wraz z ofertą wycenionego przedmiaru robót budowlanych uniemożliwia ustalenie wynagrodzenia należnego wykonawcy i może spowodować odrzucenie oferty

Przy wynagrodzeniu ryczałtowym brak wymaganego kosztorysu ofertowego z reguły nie powinien skutkować odrzuceniem oferty.