Oświadczenie, jakie części zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, jest oświadczeniem, które kształtuje treść oferty i zmiana w zakresie podwykonawstwa ma charakter istotny

Oświadczenie, jakie części zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, jest oświadczeniem, które kształtuje treść oferty i zmiana w zakresie podwykonawstwa ma charakter istotny

 

Krajowa Izba Odwolawcza nie uznała za przekonujące argumentów Zamawiającego, iż treść oferty nasuwała wniosek, że Wykonawca omyłkowo nie wskazał podwykonawcy. Z treści oferty, w jej pierwotnym kształcie, nie sposób wyczytać, ani wywieść, że oświadczeniem wykonawcy było objęte powierzenie robót iniekcyjnych podmiotowi zewnętrznemu, jako podwykonawcy tych robót. Na rozprawie Zamawiający wskazał m.in., że „roboty iniekcyjne jako objęte podwykonawstwem nie wynikały z pierwotnej wersji oferty” (vide: protokół z rozprawy). O tym, że robót tych Przystępujący nie zamierzał pierwotnie powierzyć podwykonawcy świadczy także treść wyjaśnień w zakresie ceny oferty.

Wyjaśnienia te, w ocenie Izby, nakazują ocenę, że jedynym elementem, który miał być powierzony podmiotowi zewnętrznemu było przetwarzanie odpadów. Co istotne, wyjaśnienia te zostały złożone w dniu 4 lipca 2016 r., a więc jeszcze przed wezwaniem Zamawiającego, gdzie wykonawca nie mógł wiedzieć, że zostanie postawiony przed stwierdzeniem Zamawiającego, iż konieczny jest realny udział podmiotu trzeciego na budowie. Powyższe pokazuje jak istotne znaczenie dla badania oferty może mieć kwestie zmiany zakresu podwykonawstwa - może to chociażby rzutować na ocenę wiarygodności i rzetelności wyjaśnień dotyczących elementów oferty badanych w kontekście rażąco niskiej ceny.

Niezależnie od powyższego, skoro obowiązek żądania od wykonawców wskazania części zamówienia powierzanych podwykonawcom jest obowiązkiem ustawowym, który to obowiązek Zamawiający powtórzył w treści SIWZ, to oświadczenie wykonawców w tym zakresie ma istotny charakter. Zmiana w tym zakresie winna być więc oceniana, jako powodująca istotną zmianę oferty.

Za zmianę treści oferty należy uznać wszystko to, co wykracza i wprowadza nowe elementy ponad to, co zostało objęte pierwotnym oświadczeniem wykonawcy, z zastrzeżeniem dopuszczalności uzupełniania dokumentów lub oświadczeń, o których stanowi art. 26 ust. 3 Pzp. Dopuszczalność uzupełniania dokumentów lub oświadczeń nie oznacza jednak dopuszczalności zmiany treści oferty.

Nie ulega wątpliwości składu orzekającego, że oświadczenie, co do tego, jakie części zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, a wiec oświadczenie referujące do sposobu wykonania zamówienia, jest oświadczeniem, które nie tylko merytorycznie kształtuje treść oferty, ale ma również ma wpływ na proces badania oferty, chociażby w kontekście rażąco niskiej ceny - gdy dochodzi do wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień i dowodów. Nie jest to więc oświadczenie o walorze jedynie informacyjnym, jak wywodził Zamawiający.

 

Wyrok z dnia 22 sierpnia 2016 r., KIO 1453/16

Źródło:  www.uzp.gov.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję