Odwołanie - wniesienie

14 wrz 2017, 00:04 Po upływie terminu na wniesienie odwołania nie jest dopuszczalne zarówno formułowanie, jak i doprecyzowywanie treści zarzutów i żądań podniesionych w odwołaniu

Zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania powinno nastąpić już w chwili składania odwołania, również z tego powodu, że zamawiający powinien mieć możliwość przygotowania na rozprawę obrony swojego stanowiska wobec zarzutów i żądań Odwołującego, a także powinien mieć możliwość uwzględnienia danego zarzutu czy nawet całego odwołania, przed rozpoczęciem posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej