Omyłki oczywiste pisarskie - art. 87 ust. 2 pkt 1

31 mar 2022, 00:00 Oczywiste omyłki pisarskie

6 mar 2017, 00:05 Czy omyłki należy poprawić na oryginale złożonej oferty, czy na jej kopii ?

Poprawienie w ofercie omyłek jest obowiązkiem zamawiającego.

2 sty 2017, 10:40 W złożonej ofercie wykonawca złożył dwie pierwsze strony formularza ofertowego z odmiennym okresem gwarancji, który to stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Przyjęcie argumentacji, iż zamawiający ma obowiązek dokonania poprawy formularza ofertowego w zakresie długości okresu gwarancji zgodnie z żądaniem odwołującego doprowadziło by do absurdalnej sytuacji, w której to wykonawca składa kilka formularzy ofertowych z różnymi okresami gwarancji, a następnie po otwarciu ofert i poznaniu warunków zaproponowanych przez innych oferentów niejako dopasowując się do istniejącej sytuacji informuje zamawiającego, który okres gwarancji jest prawidłowy.