Omyłki oczywiste rachunkowe - art. 87 ust. 2 pkt 2