Opis przedmiotu zamówienia - art. 29 ust. 1

21 lut 2017, 09:40 Wizja lokalna nie może zastępować opisu przedmiotu zamówienia.

Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkiem wykonawcy.