Podwykonawcy - powierzenie wykonania części zamówienia

10 kwi 2017, 00:05 Czy w świetle art. 36b ust. 1 Pzp oświadczenie wykonawcy, że zamierza powierzyć podwykonawcom roboty nie zastrzeżone przez zamawiającego stanowi podstawę odrzucenia oferty wykonawcy?

Przepis art. 36b ust 1 Pzp nakazuje zamawiającemu w sposób imperatywny żądanie wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

czytaj więcej