Prawidłowości obliczonej ceny oferty nie można wykazywać poprzez wskazanie, że różnice w cenach ofert są typowe dla danej branży

Prawidłowości obliczonej ceny oferty nie można wykazywać poprzez wskazanie, że różnice w cenach ofert są typowe dla danej branży

 

(…) prawidłowości ceny oferty nie można wykazywać poprzez wskazanie, że różnice w cenach ofert są typowe dla danej branży, w tym przypadku dla branży komunikacyjnej. Różnice te mogą być źródłem wątpliwości co do prawidłowości ceny, a gdy przekraczają określone ustawą progi, powstaje obowiązek wezwania do wyjaśnień (art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp).

W takiej sytuacji, nawet jeśli w danej branży określone różnice w cenach nie są zjawiskiem nietypowym, to i tak wezwany wykonawca jest zobowiązany wykazać, że rzetelnie skalkulował cenę. W związku z tym wywody przedstawione przez Przystępującego, a odnoszące się do usprawiedliwienia różnicy między zaoferowaną przez niego ceną a cenami pozostałych ofert (m.in. z powołaniem się na relacje cenowe ofert złożonych w innym postępowaniu przetargowym), nie mogą być argumentem potwierdzającym brak obowiązku odrzucenia oferty ceny, gdyż prawidłowość ceny powinna zostać wykazana wyjaśnieniami składanymi zamawiającemu, w odniesieniu do konkretnego przedmiotu zamówienia. Nawet jeśli wysokość ceny nie wynika z nadzwyczajnych okoliczności, na wykonawcy spoczywa obowiązek szczegółowego wyjaśnienia, w jaki sposób ją skalkulował i co w niej uwzględnił.  

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej Przystępujący w złożonych wyjaśnieniach nie wykazał prawidłowości zaoferowanej ceny. W piśmie Przystępującego zawierającym wyjaśnienia znajduje się jedynie gołosłowne zapewnienie wykonawcy, że cena została obliczona z należytą starannością, z uwzględnieniem wszystkich wymagań określonych w SIWZ oraz w sposób zapewniający osiągnięcie zysku.

W załączniku do wyjaśnień, który Przystępujący zatytułował „Szczegółowa kalkulacja” nie sposób natomiast znaleźć niemal żadnych informacji na temat tejże kalkulacji. Załącznik ten zawiera m.in. argumentację odwołującą się do doświadczenia Przystępującego oraz dysponowania zasobami potrzebnymi do realizacji zamówienia. Odnosząc się do tych argumentów stwierdzić należy, że doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień nie jest cechą wyróżniającą Przystępującego spośród wykonawców, podobnie jak dysponowanie zasobami osobowymi.

Odnośnie natomiast do dysponowania infrastrukturą techniczną zauważyć należy, że również w odniesieniu do tej okoliczności nie wiadomo, w jakim stopniu mogłaby ona wpłynąć na wysokość ponoszonych kosztów, Przystępujący nie wskazał, nawet orientacyjnie, jakiego rzędu oszczędności ta okoliczność generuje.

Podanie bardziej szczegółowych informacji na ten temat w piśmie procesowym należy uznać za spóźnione, jak już bowiem wcześniej wskazano wszystkie okoliczności uzasadniające możliwość skalkulowania ceny na tak niskim poziomie, powinny być przywołane i wykazane w wyjaśnieniach składanych Zamaiwającemu.

 

Wyrok z dnia 16 lutego 2018 r., KIO 167/18    

Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję