Termin związania ofertą

25 kwi 2018, 21:30 Zamawiający powinien wykazać, że w badanym dniu nie zostały odrzucone żadne maile przez serwer zamawiającego i skierowane automatycznie np. do tzw. spamów

Z doświadczenia wiadomo, że niekiedy się zdarza, że maile dochodzą do adresata po wielu godzinach ...

28 wrz 2016, 16:40 W sytuacji nie przedłużenia ważności bądź nie złożenia nowego wadium na przedłużony okres, nie zostaje zachowana istotna funkcja zabezpieczająca wadium, zamawiający może spotkać się z sytuacją, w której nie będzie mógł zrealizować swoich, wynikających z ustawy uprawnień do zatrzymania wadium

Izba wielokrotnie w swych orzeczeniach wskazywała na obowiązek utrzymywania ważności wadium w trakcie całego okresu związania ofertą przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.