Brak wyrażenia przez wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w czasie jego trwania

Brak wyrażenia przez wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w czasie jego trwania uznać należy za nie wyrażenie zgody, o którym mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp. 

Przedłużeniu może ulec tylko okres, który jeszcze trwa, zaś w przypadku upływu terminu może być mowa o jego przywróceniu lub reaktywacji, których ustawa Pzp dla terminu związania ofertą nie przewiduje. 

Oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą, czy to samodzielnie przez wykonawcę, czy na wniosek zamawiającego, możliwe jest tylko w okresie obowiązywania tego związania. 

Pogląd taki został wyrażony przez Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z dnia 3 czerwca 2016 r., X Ga 40/16/za oraz przez Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 19 czerwca 2015 r., XXIII Ga 729/15 oraz w wyroku z dnia 15 lipca 2019 r., KIO 1222/19.

 

Opracowanie:  Zespół wPrzetargach