Tryb WR - art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a

4 lip 2017, 20:46 Skarb Państwa - Ministerstwo Obrony Narodowej Inspektorat Uzbrojenia z naruszeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych zastosował tryb zamówienia z wolnej ręki na dostawę samolotów „średnich” do przewozu najważniejszych osób w państwie

Niespodzianki nie było, bo być nie mogło. Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę samolotów „średnich” do przewozu najważniejszych osób w państwie jest natomiast modułowym przykładem, jak zamawiający nie powinien przeprowadzać postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki. W chwili wszczęcia postępowania nie było też wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po strome zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć i nie było konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia. Wartość kontraktu to 523 mln dolarów - 2,066 mld zł netto, a z podatkiem ponad 2,5 mld zł.

czytaj więcej
ś