Tryb WR - art. 67 ust. 1 pkt 2

20 wrz 2018, 00:00 Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji, pomysłu, projektu, natomiast a celem postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, prowadzonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 Pzp jest uszczegółowienie, doprecyzowanie i konkretyzacja ogólnych rozwiązań przedstawionych wstępnie w wybranej pracy konkursowej

Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki w odniesieniu do zamówienia, którego zakres przedmiotowy wykracza poza dopuszczalne dla konkursu ramy jest sprzeczne z ratio legis wprowadzenia możliwości przeprowadzenia procedury konkursowej, która ma umożliwić uzyskanie planu lub projektu, czyli wytworów intelektualnych, nie zaś podmiotu, który ma realizować przedsięwzięcie, którego taki projekt dotyczy ...