Tryb WR - art. 67 ust. 1 pkt 2

20 wrz 2018, 00:00 Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji, pomysłu, projektu, natomiast a celem postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, prowadzonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 Pzp jest uszczegółowienie, doprecyzowanie i konkretyzacja ogólnych rozwiązań przedstawionych wstępnie w wybranej pracy konkursowej

Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki w odniesieniu do zamówienia, którego zakres przedmiotowy wykracza poza dopuszczalne dla konkursu ramy jest sprzeczne z ratio legis wprowadzenia możliwości przeprowadzenia procedury konkursowej, która ma umożliwić uzyskanie planu lub projektu, czyli wytworów intelektualnych, nie zaś podmiotu, który ma realizować przedsięwzięcie, którego taki projekt dotyczy ...

czytaj więcej