Tryb WR - art. 67 ust. 1 pkt 3

22 maj 2017, 00:10 Omówienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę samolotów średnich do przewozu najważniejszych osób w państwie (VIP) oraz wyroku z dnia 3 kwietnia 2017 r., KIO 514/17, KIO 525/17, KIO 546/17

Treści publikacji zostały uzupełniona o szczegóły przebiegu postępowania oraz uzasadnienia faktycznego i prawnego wyroku z dnia 3 kwietnia 2017 r., KIO 514/17, KIO 525/17, KIO 546/17.