Czy stanowi naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający doraźnie, na krótki okres udziela zamówienia z wolnej ręki - na okres do zakończenia postępowania przetargowego w trybie konkurencyjnym?