Udzielanie zamówień publicznych w przypadkach pilnej potrzeby udzielenia zamówienia lub wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, których wcześniej nie można było przewidzieć

Przepraszamy, ale ten artykuł jest już niedostępny