Udzielanie zamówień publicznych w sytuacjach „pilnej potrzeby udzielenia zamówienia” oraz „wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego”

Przepraszamy, ale ten artykuł jest już niedostępny