Czy w umownym odstąpieniu oznaczenie terminu, w ciągu którego przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy, może nastąpić przez wskazanie zdarzenia, po wystąpieniu którego będzie możliwe skorzystanie z tego prawa?