Unieważnienie postępowania - art. 93 ust. 1 pkt 6

Unieważnienie postępowania ze względu na ważny interes publiczny. Zmiana prawa jest czynnikiem zewnętrznym, niezależnym od woli zamawiającego

Interes gospodarczy w utrzymaniu ważności umowy może być uznany za ważny interes publiczny wyłącznie w przypadku, gdy unieważnienie umowy spowoduje niewspółmierne konsekwencje.

czytaj więcej 19 cze 2018, 07:00
Utrata środków finansowania jako podstawa unieważnienia postępowania

Za przesłankę uzasadniającą zaistnienie podstaw unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp nie może być uznany fakt przesunięcia środków budżetowych i zmiany koncepcji budowy obiektu sportowego ...

czytaj więcej 12 mar 2018, 00:00
Brak środków finansowych na sfinansowanie zamówienia nie jest podstawą unieważnienia postępowania ze względu na ważny interes publiczny

Z uwagi na fakt, iż unieważnienie postępowania jest decyzją zamawiającego, to na nim spoczywa obowiązek udowodnienia zaistnienia przesłanki, na którą się powołuje.

czytaj więcej 22 gru 2017, 00:01
Istotna zmiana okoliczności w przesłankach unieważnienia postępowania

Podejmując decyzje o unieważnieniu zamawiający ma obowiązek szczegółowego podania wszystkich okoliczności uzasadniających unieważnienie, a więc określić interes publiczny, który chciał zaspokoić, opisać niespodziewane zdarzenie które zaszło, wykazać, że ma ono charakter istotny a także, że nie był w stanie przewidzieć jego zajścia ...

czytaj więcej 30 lis 2017, 00:00
Nawet, jeśli zamawiający wykonuje zadania publiczne i podlega dyscyplinie finansów publicznych, jego własnego interesu (możliwości kupienia więcej za mniej) nie można utożsamiać z interesem publicznym

Odwołujący zarzucał naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

czytaj więcej 27 paź 2017, 00:01
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję