Unieważnienie postępowania - art. 93 ust. 1 pkt 7

29 wrz 2017, 00:01 Żądanie przez zamawiającego lub wykonawcę unieważnienia umowy na podstawie art. 70[5] Kodeksu cywilnego oraz wada, która ma charakter nieusuwalny i uniemożliwia podpisanie niepodlegającej unieważnieniu umowy

Jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek, jej unieważnienia może żądać także ten, na czyj rachunek umowa została zawarta, lub dający zlecenie.