Unieważnienie postępowania - art. 93 ust. 1 pkt 7

Czy zamawiający może unieważnić postępowanie ze względu na brak możliwości udzielenia zamówienia w terminie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia?

Poza przypadkami nieważności względnej umowy (unieważnialności) z przyczyn dotyczących naruszeń procedur udzielania zamówień publicznych określonych w Pzp

czytaj więcej 17 maj 2018, 19:00
Czy można unieważnić postępowanie w sytuacji, gdy nie dokonano otwarcia oferty ósmej, która nie została przekazana do Komisji Przetargowej na czas w sposób znaczący przewyższa budżet Zamawiającego i plasuje się na ostatnim miejscu w rankingu ofert?

Odwołujący podkreślił, że błąd Zamawiającego, co do otworzenia na czas „ósmej” oferty nie może deprecjonować ważności całego postępowania i trudu Wykonawcy włożonego w przygotowanie oferty w przedmiotowym postępowaniu.

czytaj więcej 1 gru 2017, 00:01
Żądanie przez zamawiającego lub wykonawcę unieważnienia umowy na podstawie art. 70[5] Kodeksu cywilnego oraz wada, która ma charakter nieusuwalny i uniemożliwia podpisanie niepodlegającej unieważnieniu umowy

Jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek, jej unieważnienia może żądać także ten, na czyj rachunek umowa została zawarta, lub dający zlecenie.

czytaj więcej 29 wrz 2017, 00:01
Czy upływ terminu rozpoczęcia wykonywania robot budowlanych jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy, a tym samym podstawą unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp?

Wadą musi zostać dotknięte samo postępowanie o zamówienie publiczne i wada ta dodatkowo musi mieć charakter nieusuwalny.

czytaj więcej 8 mar 2017, 06:00
Podstawę do unieważniania postępowania stanowi wada skutkująca - wyłącznie w oparciu o przepisy Pzp - koniecznością unieważniania umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeśli do zawarcia takiej umowy by doszło

Dodatkowe przesłanki wskazujące na możliwość unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte są w ustępie 5 i 6 art. 146 ustawy P.z.p. i dotyczą one możliwości żądania przez zamawiającego unieważnienia umowy na podstawie art. 70(5) k.c. oraz dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy P.z.p., które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Tak więc zamawiający, unieważniając postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy P.z.p., bierze pod uwagę nie tylko okoliczności skutkujące unieważnieniem zawartej umowy, określone w art. 146 ust. 1 ustawy P.z.p., ale także okoliczności skutkujące unieważnieniem umowy z art. 146 ust. 5 i 6 ustawy P.z.p.

czytaj więcej 28 wrz 2016, 17:13
Podanie przez zamawiającego nieważnego numeru rachunku bankowego do wpłaty kwoty wadium a unieważnienie postępowania po terminie składania ofert

Wszyscy wykonawcy jak później się okazało jeden dzień przed upływem terminu składania ofert to jest w dniu 4 maja 2015 r. dokonali przelewu na wskazany rachunek. W dniu otwarcia ofert pracownik jednego z oferentów poinformował telefonicznie zamawiającego, że dyspozycja jego banku nie została zrealizowana z powodu zamknięcia rachunku o wskazanym numerze w Specyfikacji. Jak zamawiający poinformował, na dzień składania ofert nie posiadał żadnego opłaconego wadium przez oferentów, którzy złożyli jemu oferty.

czytaj więcej 28 wrz 2016, 17:10
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję