Unieważnienie postępowania - art. 93 ust. 1 pkt 7

17 maj 2018, 19:00 Czy zamawiający może unieważnić postępowanie ze względu na brak możliwości udzielenia zamówienia w terminie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia?

Poza przypadkami nieważności względnej umowy (unieważnialności) z przyczyn dotyczących naruszeń procedur udzielania zamówień publicznych określonych w Pzp

czytaj więcej
ś