Czy można odstąpić od unieważnienia postępowania w przypadku, gdy w trybie zamówienia z wolnej ręki nie doszło do wynegocjowania warunków umowy?

Czy można odstąpić od unieważnienia postępowania w przypadku, gdy w trybie zamówienia z wolnej ręki nie doszło do wynegocjowania warunków umowy?

 

Należy zauważyć, że stosowanie art. 93 ust. 1 Pzp nie zostało wyłączone w stosunku do trybu zamówienia z wolnej ręki. Do unieważnienia postępowania prowadzonego w tym trybie Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się natomiast Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 13 stycznia 2012 r., KIO 2808/11, w którym stwierdziła, że „Żadna z przesłanek unieważnienia postępowania określonych w art. 93 ust. 1 zdaje się nie odnosić do postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. (...) Podkreślenia wymaga, iż zamawiający zawsze, gdy nie będzie chciał udzielić zamówienia wykonawcy, którego zaprosił do negocjacji, uprawniony jest do stwierdzenia, iż warunki przyszłej umowy proponowane przez wykonawcę mu nie odpowiadają, co skutkować będzie nie zawarciem umowy. Zatem uprawnionym wydaje się być pogląd, iż wprowadzenie przez ustawodawcę katalogu przesłanek unieważnienia postępowania nieprzystający do postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, oznacza, iż instytucja unieważnienia postępowania (ewentualnie z wyłączeniem art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p.) nie znajduje zastosowania do postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Zamawiający zatem zawsze jest uprawniony do zakończenia postępowania poprzez odstąpienie od negocjacji (nieuzgodnienie warunków przyszłej umowy). Decyzja taka może być podjęta aż do zatwierdzenia wyników postępowania przez kierownika zamawiającego, a nawet później, bowiem, jak wynika z art. 68 ust. 2 p.z.p. najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., również dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków”.

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję