Wadium - zatrzymanie

Wskazane w gwarancji wadialnej przesłanki zatrzymania wadium nie mogą budzić wątpliwości interpretacyjnych

Wskazanie przez gwaranta na określony publikator powodowało, że gwarant zobowiązał się do zapłaty jedynie w okolicznościach wskazanych w przepisie art. 46 Pzp w brzmieniu wynikającym z tekstu Pzp opublikowanego we wskazanym publikatorze, z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie do czasu opublikowania kolejnego tekstu jednolitego Pzp.

czytaj więcej 30 paź 2017, 00:01
Sąd Najwyższy o zatrzymaniu wadium wykonawcy, który nie złożył dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 46 ust. 4a Pzp - uzasadnienie uchwały z 22 czerwca 2017 r., CZP III 27/17

Również w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej zarysowały się dwa przeciwstawne stanowiska odnośnie do uprawnienia zamawiającego zatrzymania wadium na tle regulacji art. 46 ust. 4a Pzp.

czytaj więcej 18 sie 2017, 00:01
Uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawcy, którego oferta została wybrana

Uchylanie się od zawarcia umowy przyrzeczonej, będące przejawem niewykonania umowy przedwstępnej, powinno więc być rozumiane jako świadome działanie lub zaniechanie.

czytaj więcej 14 sie 2017, 00:01
Zatrzymanie wadium - nowa uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r., III CZP 27/17

Oprócz omówionego poglądu w orzecznictwie prezentowany jest jednak także pogląd odmienny zgodnie, z którym przez niezłożenie dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw na wezwanie zamawiającego, które uprawnia zamawiającego w myśl art. 46 ust. 4 a Pzp do zatrzymania wadium, należy rozumieć nie tylko przypadek bierności wezwanego wykonawcy, gdy ten w ogóle nie składa wymaganego dokumentu lub oświadczenia, ale i sytuację, gdy wykonawca złożył dokument (oświadczenie), z którego nie wynika potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub spełnienia przez oferowane dostawcy usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

czytaj więcej 20 lip 2017, 08:56
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję