Warunki udziału - poleganie na zasobach innych podmiotów