Warunki udziału - sytuacja ekonomiczna (posiadanie zdolności kredytowej)

27 wrz 2018, 00:10 W celu potwierdzenia wymaganej przez zamawiającego wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej możliwe jest sumowanie wartości kredytów udzielanych przez inne banki wykonawcom

W wyroku z dnia 17 października 2014 r., KIO 2047/14, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „(…) racjonalny system prawny zawierający szczegółowe regulacje dotyczące wymaganych dokumentów dla potwierdzenia warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi określać expressis verbis, w jakich okolicznościach zdolność kredytowa wykonawcy nie będzie uwzględniana przy ocenie jego zdolności finansowej.

czytaj więcej
7 gru 2017, 00:00 Aktualność informacji banku potwierdzającej zdolność kredytową wykonawcy

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej potwierdzenie zdolności kredytowej wystawiane w informacjach z banku stanowi ogólną ocenę kondycji wykonawcy, jego zdolności i możliwości kredytowych. W żadnej mierze nie można wymagać, aby opinia taka ...

czytaj więcej
ś