Warunki udziału - sytuacja ekonomiczna (ubezpieczenie OC)