Czy żądanie od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania przez każdego z nich ubezpieczenia OC narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji?

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej w zakresie ubezpieczenia wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia będzie spełniony, jeżeli jeden z tych wykonawców wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wymaganą przez zamawiającego sumę gwarancyjną ubezpieczenia (zob. wyroki z dnia 19 marca 2014 r., KIO 278/14 i z dnia 7 marca 2013 r., KIO 412/13, z dnia 21 lutego 2011 r., KIO 248/11).

Żądanie od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania przez każdego z nich ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, narusza wyrażoną w art. 7 ust. 1 Pzp zasadę zachowania uczciwej konkurencji, ponieważ różnicuje wykonawców występujących wspólnie i wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - na niekorzyść tych pierwszych.

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w orzecznictwie „w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, potencjał finansowy konsorcjantów może być badany łącznie (właśnie celem powstania konsorcjów jest wspólne posługiwanie się posiadanym przez uczestników konsorcjum potencjałów technicznych i finansowych), a więc możliwość sumowania potencjału obejmuje również posługiwanie się polisą ubezpieczeniową (podobnie jak można np. sumować zdolność kredytową czy posiadane środki poszczególnych konsorcjantów).

 

Orzecznictwo:  www.uzp.gov.pl

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję