Warunki udziału - zdolność zawodowa

Czy ustalenie doświadczenia na poziomie co najmniej dwóch wykonanych instalacji prowadzi do nieproporcjonalności warunku udziału w postępowaniu?

Odwołujący wskazywał, iż ustalenie doświadczenia na poziomie co najmniej dwóch wykonanych instalacji prowadzi do nieproporcjonalności warunku udziału w postępowaniu.

czytaj więcej 10 kwi 2018, 00:00
Dopuszczalna jest sytuacja, w której okresy realizacji robót wskazane przez przystępującego w referencjach, opisach, poświadczeniach i protokołach nakładają się na siebie

Za częściowo zasadny uznano zarzut, iż przystępujący nie może wykazywać, iż nabył doświadczenie w realizacji całego zamówienia, jeżeli jego członek konsorcjum wykonał dane zamówienie referencyjne jedynie w części ...

czytaj więcej 12 mar 2018, 00:00
W złożonej ofercie wykonawca wykazał spełnienie warunku zdolności zawodowej poprzez powołanie się na doświadczenie firmy W. Sp. z o.o., jednocześnie w pkt 12 oferty wyraźnie oświadczył, że nie zamierza powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia. Dodatkowo w piśmie oświadczył zamawiającemu, że w złożonej ofercie omyłkowo nie wpisał podwykonawcy, a firma W. Sp. z o.o. będzie realizowała 25% tego zamówienia

Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu zobowiązany jest do zaangażowania podmiotu trzeciego - w sposób bezpośredni - w realizację tego przedmiotu zamówienia. Tylko i wyłącznie wtedy wiedza i doświadczenie, które posiada podmiot trzeci, znajdzie jakiekolwiek przełożenie na realizację zamówienia, zwłaszcza w przypadku zamówień na roboty budowlane, w których podmiot trzeci musi czynnie uczestniczyć przy realizacji zamówienia.

czytaj więcej 9 lis 2017, 00:01
Czy wykonawca może żądać, aby wykaz dostaw lub usług dotyczył okresu dłuższego niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert?

Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się do możliwości żądania przez wykonawcę, aby wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, obejmował okres dłuższy niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

czytaj więcej 27 paź 2017, 00:01
Zobacz jak opisać warunek doświadczenia (zdolności zawodowej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę fabrycznie nowych autobusów?

W ocenie Prezesa UZP nie ma podstaw do twierdzenia, że jedną dostawę w trzech częściach prawidłowo zrealizuje wyłącznie wykonawca, który wykonał w przeszłości 3 odrębne dostawy.

czytaj więcej 11 paź 2017, 00:10
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję