Wyłączenie z postępowania - art. 17

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu

Czynności wykonywane w postępowaniu nie obejmują czynności sporządzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania.

czytaj więcej 2 cze 2018, 10:00
Radca prawny składa oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania

Radca prawny niewątpliwie był osobą wykonującą czynności w postępowaniu, gdyż uczestniczył w pracach komisji i wydał opinie prawną dotyczącą wykonawcy biorącego udział w postępowaniu ...

czytaj więcej 9 kwi 2018, 00:01
Czy odsunięcie od wykonywania wszelkich czynności na etapie przygotowania postępowania osoby, która nie zapewnia bezstronności lub obiektywizmu to wyłączenie z postępowania?

Nie jest wyłączony obowiązek stosowania przez Zamawiającego art. 7 ust. 2 Pzp na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia, ponieważ nie sposób wykluczyć sytuacji, w której na etapie przygotowywania postępowania ujawnią się okoliczności, które będą uzasadniać niepowierzenie czynności związanych z przygotowaniem postępowania określonej osobie.

czytaj więcej 19 cze 2017, 00:10
Dokonanie powierzonej czynności z naruszeniem Pzp skutkuje odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, osoby, której powierzono dokonanie tej czynności

Skoro Obwiniona zatwierdziła specyfikację istotnych warunków zamówienia oznacza to, że zgodziła się z zawartym w niej opisem przedmiotu zamówienia.

czytaj więcej 12 kwi 2017, 00:05
Oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania stanowią załączniki do protokołu, który zamawiający zobowiązany jest sporządzać w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

Obowiązkiem jest złożenie tego oświadczenia przez wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. „Zaniechanie polegające na niedopełnieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązku określonego w art. 17 ust. 2 Prawa zamówień publicznych stanowi, w obowiązującym stanie prawnym, naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie przesłanki określonej w art. 17 ust. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ...

czytaj więcej 1 paź 2016, 20:17
„Składanie pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp”

Ponieważ art. 7 ust. 2 Pzp wymaga, aby czynności związane również z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm, wyłączenie z postępowania powinno nastąpić natychmiast po powzięciu wiadomości o zaistnieniu przesłanek wyłączenia określonych w art. 17 ust. 1 Pzp. W przeciwnym razie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 Pzp, powtarza się. Nie powtarza się tylko czynności otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania.

czytaj więcej 1 paź 2016, 19:58
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję