Niedopuszczalność łączenia zamówień, co do których spełnione są przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki z zamówieniami, co do których istnieje na rynku konkurencja i mogą być udzielane w trybie przetargu nieograniczonego

Podmiot orzekający: Krajowa Izba Odwoławcza

Data wydania i sygnatura orzeczenia: uchwała z dnia 5 stycznia 2015 r., KIO/KD 114/14


Niedopuszczalność łączenia zamówień, co do których spełnione są przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki z zamówieniami, co do których istnieje na rynku konkurencja i mogą być udzielane w trybie przetargu nieograniczonego


Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zastosowanie trybu z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp jest uwarunkowane jest szczególnym charakterem danego zamówienia, jego specyficznymi cechami technicznymi powodującymi, że na rynku nie występuje więcej niż jeden podmiot, który mógłby wykonać zamówienie. Łączenie zamówień, co do których spełnione są przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki z zamówieniami, co do których istnieje na rynku konkurencja i mogą być udzielane w trybie przetargu nieograniczonego, stanowi wyłączenie konkurencji w obszarze, co do którego zamawiający mógł dokonać wyboru wykonawcy w trybie konkurencyjnym.

Przepisy Pzp nie dopuszczają łączenia zamówień, co do których spełnione są przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki z zamówieniami co do których istnieje na rynku choćby potencjalna konkurencja i zastosowanie do tak opisanego przedmiotu zamówienia trybu niekonkurencyjnego. Zakaz ten obowiązuje nawet, jeśli wartość zamówień, co do których istnieje konkurencja jest nieznaczna w stosunku do wartości zamówień co do których spełnione są przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. Przyjęcie odmiennego stanowiska mogłoby doprowadzić do nadużyć i stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, do zamówień, co do których istnieje konkurencja, a tym samym naruszenia zasady uczciwej konkurencji.


Teksty i sygnatury orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej pochodzą z bazy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję