JAK WYGRAĆ PRZETARG PUBLICZNY? / Czy zamawiający może żądać złożenia przed podpisaniem umowy oświadczenia, że wykonawca zapoznał się z projektami budowlanymi oraz akceptuje przyjęte w nich rozwiązania i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń?

Zamawiający we wzorze umowy wymagał od wykonawcy złożenia przed podpisaniem umowy oświadczenia, że zapoznał się z projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzjami administracyjnymi oraz pozostałymi załącznikami do umowy i oświadcza, ze akceptuje przyjęte w nich rozwiązania, że nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń oraz że nadają się one do prawidłowego wykonania zamówienia (klauzula 1.4.4. wzoru umowy).

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że takie oświadczenie w sposób nieuprawniony przerzuca na wykonawcę odpowiedzialność za błędy dokumentacji projektowej, co jest wprost sprzeczne z art. 651 k.c. Zamawiający nie może oczekiwać sprawdzenia prawidłowości dokumentacji projektowej od wykonawcy, a taki nakaz wynika z literalnego brzmienia wskazanej klauzuli. Wykonawca ma jedynie obowiązek niezwłocznie zgłaszać dostrzeżone wady dokumentacji projektowej na etapie realizacji robót budowlanych, co nie powoduje jednak odpowiedzialności wykonawcy za wady tego projektu.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że zgodnie z art. 31 ust. 1 Pzp to na zamawiającym ciąży obowiązek opisania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej. Zamawiający wprawdzie zaznaczył na rozprawie, że nie oczekuje oświadczenia wykonawcy o sprawdzeniu dokumentacji ale o zapoznaniu się z nią, nie wynika to jednak z aktualnego brzmienia klauzuli 1.4.4. wzoru umowy.

O ocenie Krajowej Izby Odwoławczej żądanie złożenia przez wykonawcę przed podpisaniem umowy oświadczenia, że zapoznał się z projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzjami administracyjnymi oraz pozostałymi załącznikami do umowy i oświadcza, ze akceptuje przyjęte w nich rozwiązania, że nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń oraz że nadają się one do prawidłowego wykonania zamówienia,  jest wprost sprzeczne z przepisami kodeksu cywilnego.

W związku z powyższym Krajowa Izba Odwoławcza nakazała zmianę umowy w tym zakresie w sposób odzwierciedlony w sentencji wyroku.

 

Wyrok z dnia 30 listopada 2017 r., KIO 2219/17

Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

Zobacz także:

JAK WYGRAĆ PRZETARG PUBLICZNY / Co powinien zrobić wykonawca, gdy dostarczona przez zamawiającego dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli wystąpią inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót?

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję