JAK WYGRAĆ PRZETARG PUBLICZNY / Wykonawca nie zgodził się na poprawienie innej omyłki

JAK WYGRAĆ PRZETARG PUBLICZNY / Wykonawca nie zgodził się na poprawienie innej omyłki

 

Przepis art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp przewiduje przesłankę do odrzucenia oferty, gdy wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Przepisy Pzp nie wymagają od wykonawcy żadnej reakcji (oświadczenia woli) po to, by poprawiona oferta ostała się w postępowaniu i nie podlegała odrzuceniu. Naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp będzie nałożenie na wykonawcę obowiązku złożenia oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. W każdej innej sytuacji aniżeli „niewyrażenie zgody” przez wykonawcę oferta nie podlega odrzuceniu.

Oferta nie podlega zatem odrzuceniu w razie czynnej akceptacji dokonanej poprawki poprzez wyrażenie zgody, jak i bezczynności wykonawcy wobec zawiadomienia zamawiającego o poprawieniu jego oferty. Nawet jeżeli w zawiadomieniu o poprawieniu omyłek zawarto prośbę o wyrażenie zgody na poprawienie omyłek, to z uwagi na brak uregulowań w Prawie zamówień publicznych terminu fakultatywnego wyrażenia zgody, przesłanie zgody po terminie wyznaczonym przez zamawiającego nie może spowodować odrzucenia oferty takiego wykonawcy. Pogląd analogiczny wyrażono w wyrokach: z dnia 25 marca 2009 r., KIO/UZP 293/09 i KIO/UZP 294/09, z dnia 7 września 2009 r., KIO/UZP 1094/09, z dnia 30 marca 2010 r., KIO/UZP 232/10, z dnia 8 września 2010 r., KIO/UZP 1841/10, z dnia 10 marca 2011 r., KIO 365/11, z dnia 14 kwietnia 2011 r., KIO 689/11, z dnia 17 maja 2012 r., KIO 915/12).

Przepis art. 89 ust. 1 pkt 7 nie wskazuje, czy wykonawca po doręczeniu zawiadomienia ma złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody bądź nie na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Nieprzekazanie zamawiającemu w terminie określonym w art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp pisma, w którym wykonawca zgadza się na dokonanie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp poprawki, nie powoduje odrzucenia oferty. Wykonawca nie musi potwierdzać zamawiającemu w odrębnym oświadczeniu woli, że zgadza się na dokonanie przez niego w ofercie poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 (zob. wyrok z dnia 14 kwietnia 2011 r., KIO/UZP 689/11).

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję