JAK WYGRAĆ PRZETARG PUBLICZNY / Wymóg, aby wykonawca zobowiązał się do przybycia na teren budowy w ciągu godziny, na każde wezwanie zamawiającego, nie znajduje jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia

JAK WYGRAĆ PRZETARG PUBLICZNY / Wymóg, aby wykonawca zobowiązał się do przybycia na teren budowy maksymalnie w ciągu godziny, na każde wezwanie zamawiającego, stanowi naruszenie uczciwej konkurencji

 

Zgodnie z art. 29 ust. 2 u.z.p. przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Sąd I instancji wskazał, że opis przedmiotu zamówienia powinien uwzględniać konkretny stan faktyczny, z czym należy się zgodzić, niemniej jednak przy ocenie poprawności sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia należy kierować się również perspektywą wykonawcy.

Wprowadzenie w SIWZ wymogu, aby wykonawca zobowiązał się do przybycia na teren budowy maksymalnie w ciągu godziny, na każde wezwanie zamawiającego, nie znajduje jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia.

Jak wskazał organ, a co de facto nie zostało zakwestionowane, wymóg ten nie miał oparcia w dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonania robót.

Zatem, wprowadzenie tego tak rygorystycznego wymagania, zawężającego w rzeczywistości krąg wykonawców niewątpliwie godził w zasadę uczciwej konkurencji.

Uzasadnieniem dla tego rygoru nie mogły być obowiązki, wskazywane przez Sąd I instancji, jakie spoczywają na osobie pełniącej nadzór inwestorski. Skoro wynikają one wprost z przepisów rangi ustawy, to każda osoba, która zgłasza chęć realizacji określonego zadania musi mieć świadomość, co do swoich możliwość w tym zakresie. Poza tym obecność nadzoru inwestorskiego na poszczególnych etapach wykonywania robót budowlanych jest niejako „wymuszana” charakterem tych robót. Można też założyć, że nieuzasadnione wzywanie przez zmawiającego osoby pełniącej nadzór inwestorski może prowadzić do destabilizacji wykonywania robot budowlanych.

Stąd też wprowadzanie dodatkowych obostrzeń bez wyraźnego uzasadnienia jest nie tyko sprzeczne z zasadą wyrażoną w art. 29 ust. 2 u.z.p., ale też niecelowe. Prowadzi to do wniosku, że wprowadzenie do SIWZ postanowień o charakterze ograniczającym konkurencyjność jest możliwe, o ile zamawiający wskaże na realne przesłanki równoważące ograniczenie konkurencyjności, czego w niniejszej sprawie zabrakło.

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lipca 2015 r., II GSK 1427/14

Źródło:  www.orzeczenia.nsa.gov.pl

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję