W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej został opublikowany tekst jednolity ustawy - Prawo zamówień publicznych

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej został opublikowany tekst jednolity ustawy - Prawo zamówień publicznych

W dniu 27 września 2019 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1843, zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Tekst obwieszczenia wraz z tekstem jednolitym ustawy – Prawo zamówień publicznych jest dostępny na stronie internetowego Dziennika Ustaw pod adresem:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1843

 

ś