Opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych. Kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności. Próbki, demonstracje (prezentacje), wizualizacja, testy