Warunek udziału w postępowaniu nie musi i nie powinien obejmować zamówienia identycznego

W tym miejscu przytoczyć także warto tezę wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 maja 2021 r., KIO 834/21: „Warunek udziału w postępowaniu nie musi i nie powinien obejmować zamówienia identycznego, bo też nie taka jest rola wykazania warunków udziału w postępowaniu.

Powinien umożliwiać on ocenę zdolności (potencjału) wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia. Ponadto, warunki udziału w postępowaniu powinny być określane z zachowaniem zasady proporcjonalności.”

 

Wyrok z dnia 6 maja 2021 r., KIO 834/21

Źródło: www.uzp.gov.pl