Uniemożliwienie wykonawcy złożenia oferty, okoliczność zależna od zamawiającego albo działanie celowe