Odrzucenie oferty - art. 89 ust. 1 pkt 3

26 wrz 2018, 06:00 Fakt zaistnienia nielegalnego porozumienia wykonawców można wywnioskować z istnienia innych, udowodnionych faktów

Twierdzenie o zawarciu zmowy przetargowej przez przystępującego z dwoma innymi wykonawcami - członkami konsorcjum zostało oparte na okoliczności, iż w poprzednich dwóch postępowaniach wszyscy występowali jako członkowie jednego konsorcjum, w tym natomiast postępowaniu złożyli odrębne oferty w konfiguracji: oferta przystępującego oraz oferta konsorcjum.

21 maj 2018, 00:00 Czy zaoferowanie nieistniejącego produktu to czyn nieuczciwej konkurencji?

W niniejszej sprawie Odwołujący podniósł, że Przystępujący dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji właśnie w postaci utrudniania dostępu do rynku, bowiem zaoferował nieistniejący produkt ...

2 mar 2017, 01:01 Przynależność do tej samej grupy kapitałowej małżonków

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą rodzajowo podobną pod jednym adresem i posiadających ustawową wspólność majątkową małżeńską mogą należeć do tej samej grupy kapitałowej.