Odrzucenie oferty - art. 89 ust. 1 pkt 5

1 sie 2017, 00:01 Czy złożenie parafy w JEDZ w miejscu przeznaczonym na złożenie podpisu może stanowić podstawę odrzucenia oferty?

W ocenie Odwołującego JEDZ został złożony w sposób wadliwy, ponieważ nie został on prawidłowo podpisany przez wykonawcę. W JEDZ w miejscu przeznaczonym na złożenie podpisu była parafa przedstawiciela wykonawcy i imienna pieczątka, dopiero po której można wywnioskować, kto podpisał ofertę. Na podstawie złożonych w ofercie dokumentów nie można stwierdzić, że sposób podpisania dokumentu JEDZ oraz innych oświadczeń woli stosowany przez tę osobę nie jest analogiczny.