Odrzucenie oferty - art. 89 ust. 1 pkt 8

5 sty 2017, 23:49 Przepisy prawa nie przewidują sankcji nieważności oferty w sytuacji naruszenia wymogów wynikających z ustawy o odpadach, a tym samym nie znajduje zastosowania art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp

Fakt, że ustawa o odpadach nie zawierała przepisów, które stanowiłyby o nieważności oferty w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp, potwierdza pośrednio sama Informacja o wyniku kontroli, gdzie dla uzasadnienia nieważności oferty nie wskazano przepisów ustawy o odpadach, które przewidywałyby tego rodzaju skutek, lecz przyjęte stanowisko oparto o przepis art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego. Jednocześnie, należy wskazać na ogólny stopień argumentacji przedstawionej w tym zakresie.